Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar - Ankara Sanayi Odası

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

    22 Aralık 2014

Tarih:22.12.2014 
İşareti: 05/5000-3618
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar”ın 28.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmektedir. Bahsi geçen karar ile belirli kalemlerde destek oranlarının arttırıldığı ve yeni destek kalemlerinin ilave edildiği vurgulanmaktadır.
 
Söz konusu kararla birlikte;
a)         Teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışında üstlendiği her bir proje için sağlanan azami destek tutarı 300.000 ABD dolarından 1 milyon ABD dolarına yükseltilmiş,
b)         Yurtdışı ofis desteğinde azami 5 olarak belirlenmiş bulunan desteklenen ofis sayısı 7’ye, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış,
c)         Reklam, pazarlama ve tanıtım desteğinde 75.000 ABD doları olan azami destek tutarı 100.000 ABD dolarına yükseltilmiş, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış ayrıca, tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetleri de destek kapsamına alınmıştır.
 
Ayrıca, Karara yeni desteklerin ilave edildiği belirtilmekktedir. Bu destekler;
þ  Yurtdışında proje üstlenen teknik müşavirlik şirketlerinin yazılım harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,
þ  Şirketlerin yurtdışı projeleri için gerçekleştirdiği mesleki sorumluluk sigortası harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,
þ  Uluslararası mesleki yarışmalara katılım harcamaları için organizasyon başına azami 10.000 ABD dolarına kadar destek verilebileceği ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, 2014/10 sayılı Karar kapsamında sağlanacak teşviklerin ilgili şirketlerin yurtdışına açılımına ve yeni projeler üstlenmesine önemli katkı sağlayacağına değinilmektedir. Söz konusu Karar ve Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeye Ekonomi Bakanlığı web sayfasından (‘www.ydmh.gov.tr’) erişilebileceği belirtilmektedir.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası