Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtı - Ankara Sanayi Odası

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtı

    24 Aralık 2010

Tarihi     :24.12.2010
İşareti    :4/5000-4230
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2011/1) “24.12.2010 Tarih Ve 27795 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.