Tek Risk Sigortası Genel Şartları - Ankara Sanayi Odası

Tek Risk Sigortası Genel Şartları

Tarih: 04.02.2013
İşareti: 05/5000-348
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan bir yazıya atfen, yurtdışında yatırım yapan şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde maruz kaldıkları çeşitli politik ve ticari riskler nedeniyle  uğrayabilecekleri mali kayıpların teminat altına alınması amacıyla sigorta sektörü ile birlikte Tek Risk Sigortası Genel Şartlarının hazırlandığı belirtilmektedir.
Tek Risk Sigortası Genel Şartlarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi rwww.tobb.org.tr“) “TOBB Birimleri- Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi- Dış Ticaret Müdürlüğü Birim Ana Sayfası” altında, “Duyurular” bölümünden ulaşılabildiği iletilmektedir.
 
Bilgilerinize,
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası