Tek Adımda Yatırım Bürosu hakkında - Ankara Sanayi Odası

Tek Adımda Yatırım Bürosu hakkında

Tarihi     :01.08.2008
İşareti    :6/5000 –3281

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

“TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU HK.” 
Sayın Üyemiz,   
Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,Başbakanlığın 03.06.2008 tarih ve 26895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/10 sayılı genelge talimatı doğrultusunda,ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin,kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla sanayici ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek,gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek,girişimcilere yönelik bilgilendirme,rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyette bulunmak üzere Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nde “Tek Adımda Yatırım Bürosu”kurulduğu bildirilmiştir.
Büro faaliyetleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülecektir.
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası