Tehlikeli Md. Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Yönetmelik Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Md. Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Yönetmelik Hakkında

Tarihi : 16.05.2016

İşareti : 4/5000-1118

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda ;Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21/04/2016 tarih ve 29691sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğe, ilgili genel müdürlük internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) mevzuat başlığı altından ulaşılabileceği bildirilerek, bahsi geçen mevzuat kapsamında zorunluluklarını yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası