TEHLIKELI MALLARIN KARAYOLU ILE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLIŞKIN AVRUPA ANLAŞMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

TEHLIKELI MALLARIN KARAYOLU ILE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLIŞKIN AVRUPA ANLAŞMASI HK.

Tarihi     :02.11.2009
İşareti    :4/5000-3773
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


 

Sayın Üyemiz; 

Karar Sayısı : 2009/15454

          30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 22/05/2009 tarihli ve HUMŞ/1156 sayılı yazısı üzerine, 31/05/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 08/09/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup,30.10.2009 tarih ve 27391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.TÜRKÇE METİNLERİ