Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık İle İlgili Düzenleme - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık İle İlgili Düzenleme

Tarih:29.12.2015 
İşareti: 05/5000-40
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. maddesi 7. fıkrası gereğince İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.
 
Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı %5.58 olarak belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2016 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
   
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası