Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hakkında Görüş

Tarihi : 22.07.2015
İşareti : 
4/5000-1707 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürülüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Polonya-Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek” isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 27.05.2014 tarihinde başlatılarak faaliyetlerine devam ettiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu projenin “Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması” başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj testleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği bir toplantının ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirileceği bildirilerek, söz konusu toplantıda gündeme alınmak üzere anılan konularda üyemiz firmaların yaşadığı sorun ve tecrübelerle ilgili olarak Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizi en geç 5 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası