Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

    1 Eylül 2014

Tarih: 01.09.2014     
İşareti: 05/5000-2752
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 17.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair Yönetmelikte, aşağıda belirtilenler başta olmak üzere bir kısım değişikliklerin yapıldığı bildirilmektedir.
Buna göre;
–                     5 inci madde 4 üncü fıkrada yapılan değişiklik ile,  ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesinde yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan ambalaj testleri ile ambalajlara UN Numarası verilerek sertifikalandınlmasına olanak sağlanacağı,
 
–                      Geçici 3 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 30.06.2015 tarihine kadar aranmayacağı,
 
–                      Geçici 4 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğunun 31.12.2014 tarihine kadar aranmayacağı,
 
–                      Geçici 7 nci madde eklenerek 24.10.2014 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajların için yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31.12.2014 tarihine kadar müsaade edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yönetmelik değişikliğine www.kugm.gov.tr ve www.tmkt.gov.tr adreslerinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.              
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası