Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da

    20 Aralık 2010

Tarihi     :20.12.2010
İşareti    :4/5000-4172
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18.12.2010 Tarih ve 27789 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası