Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Hk.

    24 Ekim 2013

Tarihi  : 24.10.2013
İşareti : 4/5000-3585
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                    .