Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı

    24 Ekim 2018

İşareti : 04/5000-2688
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Çerçevesinde: yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Takınması Hakkında Yönetmeliğin “Güncelleme” başlıklı 38 inci maddesinde Bu Yönetmelik, başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.” denildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, her iki yılda bir güncellenen ADR’ nin ekleri ile 655 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Genel Müdürlüğe tevdi edilen görev, yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak yürürlükte bulunan Yönetmelikte değişiklik yapılmak suretiyle hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında TOBB’un görüşleri talep edilmektedir.

Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili Üyelerimiz görüşlerinin en geç 26 Ekim 2018 tarihine kadar Odamıza (ticaret@aso.org.tr) e-posta yoluyla gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

antalya escort