Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

    6 Kasım 2014

Tarihi : 06.11.2014
İşareti : 4/5000-3238
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazısına atfen, “Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 14 Kasım 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası