Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tarihi  24.08.2015
İşareti : 05/5000-1873
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıya atfen “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” in 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenlemenin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu yönetmeliğin detaylarını, Tehlikeli Mal ve Kombine Mal Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinin (www.tmkt.gov.tr) mevzuatlar başlığı altında bulabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası