Tehlikeli Atıklar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Atıklar Hk.

    18 Ekim 2012

Tarihi  : 18.10.2012
İşareti : 
4/5000-3262
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince Tehlikeli Atık sınıfına giren/girebilecek imalat atıklarının, atık tür ve sınıfının belirlenebilmesi amacıyla gerekli analizlerin yapılması gerektiği, analiz sonucuna göre işlenebilecek özellikte olan ve Tehlikeli Atık özelliği gösteren atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinleri almış tesislere yönlendirilmesi gerektiği, işlenemeyecek türde olan ve düzenli depolama gerektiren atıkların ise; Sincan Çadırtepe’de bulunan Düzenli Depolama Tesisine yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, sanayicilerimizden Ankara İli, Sincan İlçesi, Ayaş Yolu üzerinde bulunan ve Dökümcüler Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren döküm firmalarının; Tehlikeli Atık sınıfına giren/girebilecek imalat artığı döküm atıklarını (cüruflar, maça ve kum döküm kalıpları, baca gazı tozları vb.), Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Hafriyat Döküm Alanı İzni almış döküm alanlarına yönlendirdiği ve kaçak döküm yaparak çevre arazi ve parsellere, bölgede bulunan bitki ve ağaçlara, sulama alanlarına zarar verilmekte olduğu ve mevcut dere yataklarının kirletildiğinin yapılan denetimlerle tespit edildiği belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda; Çevreye zarar veren bu eylemlerin sonlandırılması amacıyla, üyelerimizin, 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre cezai yaptırıma maruz kalmamaları için yukarıda tarif edildiği şekilde atıklarının bertarafıyla ilgili işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla.
Ankara Sanayi Odası