Tehlikeli atık beyan sistemi süre uzatımı hk. - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli atık beyan sistemi süre uzatımı hk.

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ  SÜRE UZATIMI HK.

Tarihi     : 06.04.2009
İşareti    :6/5000 –1428
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Tehlikeli Atık Beyanı ile ilgili, 2008 yılına ait formların doldurulması işleminin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda  devam etmekte olduğu, bahse konu sistemin yönetmelik gereği 2 ay süreyle açık tutulmuş olduğu, 03.04.2009 tarihinde sonlandırılması ve değerlendirilme çalışmalarının başlatılmasının planlandığı belirtilmiştir.

Ancak; üyelerimiz tarafından Odamıza yapılan başvurulardan, pek çok firmanın konuyla ilgili bilgi yetersizlikleri nedeniyle söz konusu yükümlülüklerini zamanında yerine getiremedikleri tespit edilmiş olup, Odamızın yoğun girişimleri sonucunda  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından  Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin 01 MAYIS 2009 CUMA GÜNÜ MESAİ  BİTİMİNE  KADAR  UZATILMASININ uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Önemle Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası