Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Hk.

    25 Nisan 2012

Tarihi  :25.04.2012
İşareti : 04/5000-1452
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği her yıl yapılması zorunlu olan tehlikeli atıkların beyan işlemi için verilen sürenin 31.03.2012 tarihi itibariyle sona ermiş olduğu ve beyanlar için kullanılan web tabanlı tehlikeli atık beyan sisteminin kullanıma kapatıldığı belirtilmektedir.
 
Bakanlıkça yürütülmekte olan tüm online işlemlerin tek bir portalda toplanarak, firmalar ile bunlara bağlı tesislerin özlük bilgilerine ortak bir alan kullanılarak ulaşılması ve çevrimiçi izinler, seveso, atık beyan sistemi vb. tüm uygulamalarda kullanıcılara tek bir kullanıcı adı ve şifre verilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Tesislerin kullanıcı adı-şifre alma işlemlerinin online olarak http://cevre.cob.gov.tr adresi üzerinden alındığı ve Bakanlığın İl Müdürlüklerince şifrelerin onaylanmasının ardından uygulamalara ulaşılabilmekte oldukları ifade edilmektedir.
 
Ancak, firma kayıt sisteminde kullanıcı hataları veya sistem kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanması nedeniyle, tesis yetkililerinden beyanların yapılamadığına şikayetlerin olması nedeniyle, firma kayıt sisteminde Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca iyileştirme çalışmalarının başlatıldığı ve bahse konu çalışmanın tamamlanmasını takiben 2011 yılı tehlikeli atık beyanlarının tamamlanabilmesi amacıyla 2012 yılı içerisinde web tabanlı tehlikeli atık beyan sisteminin tekrar kullanıma açılacağını, konuya ilişkin bilgilendirmenin Bakanlıkça ileri bir tarihte yapılacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası