Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı Hk.

    17 Eylül 2013

Tarihi  : 17.09.2013
İşareti : 4/5000-3284
İrtibat : teknik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği”nin 3. maddesinde de yer alan işyeri tehlike sınıflarına itiraz konusu kapsamında, tehlike sınıflarına gelen itirazların değerlendirilmesi amacıyla 22.10.2013 tarihinde toplantı düzenleneceği, toplantı gündeminin en son 30.09.2013 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilen başvurulardan oluşturulacağı ve bu tarihten sonra gelen başvuruların toplantı gündemine alınmayacağı bildirilmektedir.

Söz konusu toplantının gündemini oluşturmak üzere Odamız üyelerinin görüşleri talep edilmektedir. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 20 Eylül 2013 tarihine kadar teknik@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
                                                                                                                                                                                                                                                    
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası