“Tedarik Zinciri Güvenliği” çalışmaları - Ankara Sanayi Odası

“Tedarik Zinciri Güvenliği” çalışmaları

Tarihi   :  20.10.2009
İşareti    : 5/5000 – 3692
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz;
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nden (EUROCHAMBRES) alınan bir yazıya atfen; Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından AB genelinde bir tedarik zinciri güvenliği standardı oluşturulması amacıyla fizibilite çalışması yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
EUROCHAMBRES özellikle KOBİ’lere ek idari yükler ve yatırımlar gerektirmesinin yanında uygulama ve denetim aşamalarında pahalı olabilecek eğitimler de gerektireceğinden sözkonusu standardı desteklememektedir.
 
  
 
CEN tarafından yetkilendirilen “Cross-border Research Association (CBRA)”, internet üzerinden bir anket yürütmektedir. Anketin dili İngilizce olup, http://www.cross-border.org/ adresinden ulaşılabilir.
 
  
 
Söz konusu standardın uygulamaya girmesiyle etkilenebilecek üyelerimizin anketi en geç 23 Ekim 2009 tarihine kadar doldurması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası