Tebliğ ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tebliğ ve Yönetmelikler Hk.

Tarihi     : 03.10.2011
İşareti    : 4/5000-2983
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
01.10.2011 tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası