Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

    31 Temmuz 2015

Tarihi : 30.07.2015
İşareti : 
4/5000-1759 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Nakliye İşlerini Kolaylaştırıcı Nitelikte Bina Cephelerinde Açıklık Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nın hazırlandığı bildirilerek taslak hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 6 Ağustos 2015 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası