Tebliğ Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Tebliğ Hakkında Görüş

Tarihi : 30.06.2016
İşareti : 
4/5000-1423

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, 20.06.2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği ile atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması, atıktan türetilmiş hammadde hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik ,idari  ve uyulması gereken kurallar ile atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak atıklara ilişkin esasların belirlendiği ifade edilmektedir. Aynı yazıda, bu tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların aşılması ve yürürlüğe giren diğer atık mevzuatı ile uyumun arttırılması amacıyla Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve  Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hazırlandığı belirtilmiş olup, bahsi geçen Tebliğ Taslağı ve Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form, Bakanlığın http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/  internet adresindeki “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yer aldığı belirtilerek söz konusu taslak’a ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüş ve önerilerinizin “Görüş Bildirme Formuna” işlenmiş olarak en geç 15 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası