Tebliğ Duyuruları - Ankara Sanayi Odası

Tebliğ Duyuruları

    7 Ocak 2011

Tarihi     :07.01.2011
İşareti    :4/5000-82
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan; 
“Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatıı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” 06.01.2011 tarih 27807 sayılı Resmi Gazete’de, 
“Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatalandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 07.01.2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de, 
“Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatalandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği” 07.01.2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de, 
“Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği” 07.01.2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de, 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğlere http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası