TEBLİĞ 2010-23 HK - Ankara Sanayi Odası

TEBLİĞ 2010-23 HK

Tarihi     :07.06.2010 
İşareti    :4/5000-1840

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
05.06.2010 tarih ve 27602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/23)” ekte bilgilerinize sunulmuştur.