TCI Akdeniz Konferansı - Ankara Sanayi Odası

TCI Akdeniz Konferansı

    21 Mayıs 2012

Tarihi  : 21.05.2012
İşareti : 05/5000-1733
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; İzmir Kalkınma Ajansı (İzka), Merkezi İspanya’da bulunan Rekabetçilik Enstitüsü (TCI Network), Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, İzmir’de 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde “Akdeniz’de Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kümelenme” başlığı ile TCI Akdeniz Konferansı’nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Anılan konferansta Akdeniz, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinden 300’ün üzerinde, uzman, akademisyen, uygulayıcı ve girişimcinin katılımının beklendiği, Akdeniz’de yapılacak ilk TCI konferansı olması açısından büyük önem taşıdığı, ana teması kümelenme ve yenilikçilik politika uygulamaları buluşturarak, onları paylaşmayı, sahip olunan bilgileri birbirine aktarmayı ve etkin sonuçlar ortaya koymayı amaçlayan bir platform olmasının beklendiği ifade edilmektedir.
 
Detaylı bilgiye www.izmirconference.com adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası