Taslak Yönetmelik Hk

    9 Temmuz 2015

Tarihi  : 09.07.2015
İşareti : 04/5000-810
 
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslak metnin görüşe açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu taslak ekte tarafınıza gönderilmekte olup, taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 14.07.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Odamızın teknik@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
        Görüş Formu