Taslak Ulusal Meslek Standardı - Ankara Sanayi Odası

Taslak Ulusal Meslek Standardı

    7 Aralık 2017

İşareti : 08/5000-3252
İlgili Kişi: Deniz Tutaş (deniz.tutas@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan yazıya atfen, İTO tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği kapsamında, Değerli Taş Uzmanı mesleğinde taslak ulusal yeterlilik hazırlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu taslağa, https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2600&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilmekte olup taslağa ilişkin görüşlerinizin, belirtilen internet sitesinde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”nu doldurmak suretiyle Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası