Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 5. Bileşen - Ankara Sanayi Odası

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 5. Bileşen

Tarih: 08.04.2016

İşareti: 05/5000-842

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı’nın oluşturulduğu, oluşturulan programın eylem planının 5 inci bileşeni kapsamında, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün arttırılması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çeşitli destekler öngörüldüğü belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, lojistik firmalarının, ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği yapabilmeleri için KOSGEB tarafından hazırlanan İşbirliği Güçbirliği Destek Programı çerçevesinde verilmesi planlanan desteklere herhangi bir başvuru olmadığı, TÜBİTAK tarafından hazırlanan sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim / teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurtiçinde yapılan Ar-Ge desteklerine ise çok az sayıda proje başvurusunun alındığı vurgulanmaktadır. Bahse konu yazı ve eklerine http://tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası