TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİZ HK. - Ankara Sanayi Odası

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİZ HK.

Tarihi     :17 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2298
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

 

T.C Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar  Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, dünyada ve ülkemizde gelişen denizyolu taşımacılığı ve liman faaliyetlerini gözönünde  bulundurarak  Ulaştırma  Kıyı  Yapıları  Master  Planı yapım çalışmalarını başlatmış olup, sözkonusu çalışmayı  Yüksel  Proje  Uluslararası A.Ş. ve BELDA Ltd.  ortak girişimi yürütmektedir.

 

Bu çerçevede; BELDA Ltd. Şti’den alınan bir yazıda; Ülkemizin özellikle dış ticaretinde denizyolu taşımacılığının payının  büyük  olduğu ve bu nedenle ,   sanayi ve ticaret erbabımızın günümüz koşullarını değerlendirmesinin  ve gelecekteki denizyolu taşımacılığı ve liman faaliyetleri hakkında görüş, öneri ve beklentilerini belirtmesinin  Master Plan çalışmalarının sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde yürütülmesi açısından önem taşıdığı ifade edilmiştir.  

 

Bu çerçevede;  Ulaştırma Yapıları Master Planıçalışmalarında kullanılmasını teminen, firma isimleri gizli tutulmak kaydıyla proje yürütücülerinden BELDA Ltd. Şti.’ne iletilecek olan ekteki hususlara ilişkin bilgilerin en geç 19.06.2009 mesai saati bitimine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Soru Kağıdı için tıklayınız.