Tasarım Strateji Belgesi Ve Eylem Planı - Ankara Sanayi Odası

Tasarım Strateji Belgesi Ve Eylem Planı

    11 Şubat 2015

Tarih: 10.02.2015
İşareti: 05/5000-362
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Tasarım Danışma Konseyi bünyesinde Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)”nın, Yüksek Planlama Kurulunun 26/08/2014 tarihli ve 2014/23 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 02/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu iletilmektedir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planının “Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek” konulu 4 nolu hedefinin “Türkiye’nin tasarım envanterinin oluşturulması” tanımlı 1 nolu faaliyetinde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
 
Türk Tasarım Danışma Konseyinin 12/12/2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan toplantısında konu ile ilgili olarak ilk etapta 2015 yılı Haziran ayına kadar Endüstriyel Tasarım Envanterinin oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 
Anılan faaliyet ve karar doğrultusunda tasarım envanteri çalışmasında kullanılmak üzere, Odamız üyelerinden endüstriyel tasarım yapan, endüstriyel tasarım yaptıran ve endüstriyel tasarımcı çalıştıran firmalarımızın bilgilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu firma bilgilerinin 23/02/2015 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne(e-posta:selin.ornek@aso.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası