Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu - Ankara Sanayi Odası

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarih: 12.02.2013
İşareti: 05/5000-419
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, Dokuzuncu Başvuru İlanına çıkmış olduğu, söz konusu çağrı, program kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğu belirtilmektedir.
 
Bahse konu yazıda, Proje Çağrısı, rehber, programa başvuru için doldurulması gerekli dokümanlar, finansal destek miktarları ve TKDK İl Koordinatörlükleri iletişim bilgilerinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr“) yer aldığı, programın, birinci dönem uygulama illeri olan Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat illerinde ve ikinci dönem uygulama illeri olan Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak illerinde uygulanacağı iletilmektedir. İkinci dönem uygulama illerinden kabul edilen projelerin sözleşme imzalama tarihinin, AB Komisyonu’ndan “Yetki Devri Karan” alma tarihlerine göre değişiklik göstereceğinden söz edilmektedir.
 
Projelerin fınansal desteklenme oranlarının ise %50-65 arasında olduğu, başvuru sahiplerinin eş finansmanının önem taşıdığı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin bankadan/tarım kredi kooperatifinden kredi alması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/tarım kredi kooperatifinden alması gerektiği TKDK tarafından anlaşma yapılan bankalar ile ilgili bilgiye de TKDK web sayfası ve TKDK İl Koordinatörlüklerinden ulaşılabildiği iletilmektedir.
 
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler ve AB fınansal destek oranları ekte sunulmuştur.
 
Söz konusu yazıda başvuruların, 15.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri TKDK internet sayfasında yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların son teslim tarihinin 15.03.2013, saat 21.00 olduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası