Tarıma Dayalı Endüstri ve Hammade Kaynakları Konu Başlıklı Çalıştay ve Arama Konferansları - Ankara Sanayi Odası

Tarıma Dayalı Endüstri ve Hammade Kaynakları Konu Başlıklı Çalıştay ve Arama Konferansları

    6 Şubat 2012

Tarihi  : 06.02.2012
İşareti : 04/5000-460
 
Sayın Üyemiz;
 
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alınan bir yazıda; Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu olarak, Türkiye’nin geniş coğrafyası, farklı iklim özellikleri, meyve sebze eksikliği, meyve sebze üretiminde dünyadaki konumu, meyve ve sebzeyi taze olarak dünyaya sunmaktaki güçlüğü, meyve sebze mamulleri üretim ve ihraç potansiyeli, Avrupa ve yakın pazarlarda sektörün durumu, Türkiye’nin bu pazarlara ihraç kabiliyeti, birbiriyle uyumlu bir tarımsal üretim ve entegre bir ticaret politikasının olmamasından dolayı kaybedilen fırsatlar, 2023 hedefine ulaşmak için entegre bir tarıma dayalı sanayi politikası dizaynı gibi alt konularının yer almasının planlandığı sektör paydaşları ve işbirliğikuruluşları ile birlikte 2012 Nisan ayı içerisinde Antalya’da “Tarıma Dayalı Endüstri Ve Hammadde Kaynakları” konu başlıklı bir çalıştay ve çalıştay bünyesinde arama konferansları yapılmasının planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Çalıştay ve Arama Konferanslarının amacının, öncelikle meyve sebze mamüllerinin endüstriye ve Türk Ekonomisine katkısını ele almak, bu katkının artması için neler yapılması gerektiği hususunda fikir üretmek, hammadde sorununa vurgu yapılarak sektörün daha aktif hale gelmesi için bir alt yapı oluşturmak olduğu belirtilmektedir.
 
Bahse konu Çalıştay ve Arama Konferansları ile ilgili olarak fikir ve görüşlerinize ilişkin değerlendirmelerin, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 0 212 454 05 01-02 no.lu faksına veya koordinasyon1@iib.org.tr e-posta adresine 10 Şubat 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası