Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İlgili Hususlarda Bilgi Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İlgili Hususlarda Bilgi Talebi Hk.

Tarihi  : 13.10.2010
İşareti  : 4/5000 – 3476
 

Sayın Üyemiz; 
 
Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sn. Mehmet Mehdi EKER’e doğrudan iletilmek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına giren konularda yaşadığınız sorun, görüş ve çözüm önerilerinizin en geç 22.10.2010 Cuma günü saat 18:00’e kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası