TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI - Ankara Sanayi Odası

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

İşareti : 05/5000-1802
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan ve ülkemiz ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) kapsamında 12 Haziran 2017 tarihinde ikinci başvuru çağrı ilanına çıkılmıştır.

“Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında yapılacak başvuruların kabul edileceği çağrı için başvuruların 6 Eylül 2017 tarihinde kabul edilmeye başlanması, 26 Eylül 2017 tarihine kadar online olarak tamamlanması ve 28 Eylül 2017 tarihine kadar teslim edilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu çağrı ilanı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :IPARD II İkinci Başvuru Çagrı İlanı (4 sayfa)