Tarife Uygulamaları - Ankara Sanayi Odası

Tarife Uygulamaları

Tarih: 19.03.2013
İşareti: 05/5000-1013
 
Sayın Üyemiz,
 
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den alınan bir yazıda, şirketin Mersin limanına gemiyle gelen veya giden genel kargo (dökme katı eşya hariç) yüklerin demir yoluyla bağlantılı deniz yoluyla taşınması halinde, bu tür taşımaları teşvik amacıyla bu yüklere verilen yükleme veya boşaltma ücretlerinde %10 indirim yapacağı belirtilmektedir.
 
Yine, gemiyle gelen dolu boş konteynerlerin limandan vagona yükletilerek götürülmesi veya demir yoluyla limana gelen dolu boş konteynerlerin gemiye yüklenmesi halinde vagondan indirme veya vagona yükleme terminal ücretlerinden %15 indirim yapılacağı vurgulanmaktadır.
 
Ayrıca, limana gemiyle gelen dolu konteynerlerin içindeki eşyanın boşaltılıp vagona yüklenerek taşınması veya limana vagonla gelen genel kargo eşyanın konteyner içine doldurularak dolu konteynerin gemiye yükletilmesi halinde, konteyner iç dolum ve boşaltım CFS ücretlerinden %10 indirim yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası