Tarife Dışı Engeller Raporu - Ankara Sanayi Odası

Tarife Dışı Engeller Raporu

Tarih: 18.07.2013
İşareti: 05/5000-2613
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 25.06.2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasının yanı sıra, anılan Tebliğ kapsamında yer alan sağlık turizmi, bilişim, film ve eğilim sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurtdışı pazarlara giriş sürecinde karşılaştıkları engellerin tespitine yönelik olarak bir çalışma başlatıldığı belirtilmiştir.
 
Anılan çalışma kapsamında, Bakanlık tarafından “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinde Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu” geliştirildiği, başla ABD, AB, Ukrayna, Rusya, Mısır, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Katar, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Meksika olmak üzere, firmalarımızın hizmet ihracatı sürecinde karşılaştıkları engellere ilişkin olarak iletilmesinde fayda görülen hususların, ekte verilen ve TOBB web sitesinde yer alan (www.tobb.org.tr’) TOBB Birimler Sekmesi, Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi – Dış Ticaret Müdürlüğü sayfasında bulunan Duyurular bölümünden de indirilebilecek olan bilgi formunun doldurularak en geç 22.07.2013 tarihine kadar erkolf@ekonomi.gov.tr adresine elektronik ortamda iletilmesi talep edilmiştir.
 
Bunun yanı sıra, önümüzdeki dönemde karşılaşılan engellerin de, anılan form aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) ivedilikle bildirilmesi talep edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası