Tanzanya - Ankara Sanayi Odası

Tanzanya

    17 Aralık 2012

Tarihi   : 17.12.2012
İşareti   : 05/5000-3814
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bır yazıda, Ekonomi Bakanlığının 05.12.2012 tarihli ve B. 19.0.AGM.0.07.02/724.01.01-831144 sayılı yazısına istinaden. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker’in 26 Kasım 2012 tarihinde Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Kigoda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, Doğu Afrika Topluluğu ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması ve Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanması için çalışmaların başlatılması hususunda Tanzanya’nın desteğini talep ettiği belirtilmektedir. Her iki Bakan’ın da iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinde İş Konseyi’nin önemine dikkat çektikleri bildirilerek, Konsey’in ilk toplantısının kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesine olan istekliliklerini ifade ettikleri kaydedilmektedir.
 
Yazıda devamla, 29 Kasım 2012 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Eker’in Tanzanya Başbakanı Sayın Mizengo K.Pinda’ya bir nezaket ziyaretinde bulunduğu, söz konusu görüşme esnasında ikili ticaretin dengeli bir seyir izlemesinin ve karşılıklı yatırımların artırılmasının öneminin vurgulandığı ve Türk-Tanzanya İş Konseyi’nin ilk toplantısının mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesine atfedilen önemin yinelendiği bildirilmektedir.
 
Ziyaret esnasında, Tanzanya’da mevcut iş imkanları tetkik edilmiş olup, ülkede aşağıdaki alanlarda projelerin gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.
 
-Konut ve altyapı sektörleri
-Tarım arazilerinin ıslahı ve tarımsal analizler,
-Tarımsal hammadde işleme sanayi,
-Sulama teknolojileri,
-Gıda güvenliği, pirinç üretim ve işleme,
-Turizm altyapısının geliştirilmesi çevrenin korunması
-Ambalajlama,
-Gıda işleme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi.
 
Anılan projelere ayrıca “http://tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx’ adresinde “Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” başlığı altından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası