Tanzanya Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

Tanzanya Ziyareti

Tarih: 11.12.2013
İşareti: 05/5000-4169
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 21-25 Ocak 2014 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Murat Mercan başkanlığında Tanzanya’ya kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağlayacağı bir resmi ziyaret gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Tanzanya’nın enerji sektörü incelendiğinde; anılan ülkede enerjinin temel girdisinin dizel ve kerosen olduğunun ilk etapta göze çarptığı, ayrıca, kurulu kapasitesi 1300 megawatt (MW) civarında olan ancak bunun 800 MW’ini kullanabilen mezkur ülkede elektrik ihtiyacının 300 MW’lık kısmının doğal gazla çalışan santrallerden karşılandığı ifade edilmektedir. Tanzanya’daki enerji ihtiyacının ve elektrik temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle konutların ancak %22’sinde elektrik kullanıldığı, anılan sıkıntıyı aşmak ve enerjide kaynak çeşitliliği sağlamak amacıyla Tanzanya Hükümeti’nin, yenilenebilir enerji üretimine önem verdiği kaydedilmektedir. Petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerine ilaveten anılan ülkede madencilik (bakır, çinko ve kurşun gibi baz metallerin madenciliği ve nadir bulunan elementlerin geliştirilmesi) alanlarında fırsatlar bulunduğu bildirilmektedir.
 
Anılan ziyarete katılmak isteyen firmaların bilgilerini (şirket profili, irtibat kişisinin ismi, unvanı ve iletişim detayları) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmek üzere, 18 Aralık 2013 tarihine kadar TOBB’a (irem.ahi@tobb.org.tr) bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası