Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hk. - Ankara Sanayi Odası

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hk.

Tarihi     :09.07.2009
İşareti    : 6/5000 – 2569
Yanıt      :
teknik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2009 tarihli yazısında “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği” kapsamında yetkilendirilecek kuruluşlarda aranacak özellikler ve yetkilendirilmiş kuruluşun görevlerine ilişkin 26.06.2009 tarihli Bakanlık Oluruna http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/tankertemizlemeyetkiolur.pdf adresinden erişimin mümkün olduğu ve istenen özelliklere sahip tüzel kişiliği haiz kuruluşların yetkilendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgilerinize sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası