Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taslak Metni Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taslak Metni Hakkında Görüş

Tarihi : 25.04.2014
İşareti : 4/5000-1348
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan  “Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik” taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 02 Mayıs 2014 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası