Takograf Uygulama ve Yaptırımları İçin Şikayet Masası Hk. - Ankara Sanayi Odası

Takograf Uygulama ve Yaptırımları İçin Şikayet Masası Hk.

    24 Mayıs 2013

Tarihi : 23.05.2013
İşareti : 07 /5000 – 2002
İrtibat :  sicil@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden  alınan bir  yazıda ; Karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan takograf cihazı (analog, sayısal) kullanımına ilişkin kuralların, AETR Anlaşması doğrultusunda ilgili ülkelerin mevzuatında düzenlendiği  bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, takograf cihazları vasıtasıyla sürüş ve dinlenme sürelerine yönelik olarak yapılan denetimlerin, ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği durumlarla karşılaşılmakta olduğu, söz konusu farklılıkların yanı sıra firmalar/sürücüler tarafından zaman zaman verilen cezaların haksız ya da olması gerekenden fazla olarak uygulandığı da ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de üyesi olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) internet sitesinde takograf uygulama ve cezalarına ilişkin şikayetlerin kaydedilebileceği bir bölüm oluşturulmuş olup, bahsi geçen bölüme  http://www.iru.org/en_complaints_desk adresinden ulaşılabilmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu olumsuz uygulama örnekleriyle karşılaşılması halinde deneyimlerin ilgili bölüme kaydedilmesiyle, bu durumun gelecekte tekrar meydana gelmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulunulması için, IRU’ya yardımcı olunabileceği ve uygulamaların standartlaşması yönünde gelişme sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası