Takım mı Kuralım? Takım mı Olalım? - Ankara Sanayi Odası

Takım mı Kuralım? Takım mı Olalım?

    25 Nisan 2012

Tarihi     : 25.04.2012
İşareti     : 08/5000
İrtibat     : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217-1324
 
Sayın Üyemiz,
 
Günümüzde yüksek performanslı otomasyon ve bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ile birlikte, karmaşık organizasyonel sorunlar, işletmelerin dikey ve yatay olarak bölümlenmiş bulunan fonksiyonel işleyişini olanaksız duruma getirmiştir.

Çalışanlar iş zenginleştirmesi yapılmamış alanlarda motive olamamakta bu durum örgüt kültürlerini sürekli verimlilik düşüşüyle tehdit eder duruma gelmektedir. Ortaya çıkan gerçekler, işletmelerde takım çalışmasını zorunlu hale getirmektedir.
 
Takım, özel bir amacın başarılmasında, birbirine bağlı ve eşgüdümlü çalışan iki veya daha fazla insanın oluşturduğu, nispeten sürekli iş grupları olup, her düzeyde üyelerine ortak bir amaç aşılamak ve örgüt içinde fonksiyonel bir bütün oluşturmak amacıyla oluşturulan birleşmelerdir. Takım çalışmalarında üyelerin farklı alanlarda ihtiyaçları olmasına rağmen, her biri bir diğerinin tecrübe ve gücüne daha etkili olmak amacıyla gereksinim duyar. Sonuçta bir grup olarak çalışarak, optimal kararlara ulaşmak amacıyla bir araya gelirler.
 
Yöneticiler iş yerlerindeki takımların geçici veya sürekli üyeleri durumundadırlar. Örneğin, fikir geliştirmek amacıyla oluşturulan takımlarda ( komiteler, kalite çemberleri, yönetim kurulları) , üretim takımlarında ( üretim hattı, veri gelişme grupları) , proje takımları ( araştırma grupları, mühendislik takımları ) gibi gruplarda geçici veya sürekli olarak yer alabilirler. 
 
Günümüz işletmelerinde yöneticiler iki şekilde gruplarda yer alırlar. Birincisi kendi iş grubunun lideri olarak, ikincisi de bir takım çalışmasının üyesi olarak. Bir grubun alt sıralarında yer alan bir yönetici bir başka grubun üst yöneticisi olabilir. Böylece her iki grubu da zamanla birleştirerek ikisi arasında bağlayıcı bir fonksiyon görmeye başlar.
 
Bu doğrultuda Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, 28 Nisan 2012 Cumartesi günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında Sn. Sinan ERGİN’in katılımıyla düzenlenecek olan “Takım mı Kuralım? Takım mı Olalım?” konulu eğitime katılmak için ekte yer alan başvuru sürecini takip etmenizi rica eder,  eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM KATILIMCI FORMU
 
o  Eğitim ücretinin banka hesabına yatırılması (Dekontta eğitim adının açıklama olarak belirtilmesi gerekmektedir) 
o  Katılım formunun doldurulması
o  Katılım formu ve dekontun 4175205 nolu faksa gönderilmesi
Bankalar:
-Denizbank Söğütözü Ticari Şb. 4140-2344573-351 No’lu Vadesiz hesap (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.) IBAN: TR600013400000234457300008
-Türkiye İş Bankası Başkent Ticari Şubesi 4398-5869 (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.)
IBAN: TR390006400000143980005869
ASO İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: (0.312) 4171200 / 1217-1323-1324   Faks: (0.312) 4175205  E-posta: egitim@aso.org.tr 
Eğitim Yeri: Ankara Sanayi Odası / Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere
 

KATILIMCI FORMU
TAKIM MI KURALIM ? TAKIM MI OLALIM ?
EĞİTİMİ