TAİK 15. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

TAİK 15. Dönem Toplantısı

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 5/5000 – 1319
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk-Alman İşbirliği Konseyi (TAİK) toplantılarının, bir yıl Almanya’da olacak şekilde düzenlendiği belirtilmektedir. Anılan Konseyin, Türk ve Alman tarafından, kamu ve özel sektör temsilcilerinin aktif katılımı ile, iki ülke arasında işbirliği önerilerinin ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunların ele alındığı tek platform olduğu ifade edilmektedir.

Konseyin, “Ticaret”, “Sanayi ve Yatırımlar”, “Turizm” ve “Bilim, Araştırma ve Teknoloji” çalışma gruplarından oluştuğu bildirilmektedir.

TAİK’in 15. dönem toplantısının, 13-14 Mayıs 2009 tarihlerinde Berlin’de düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Türk-Alman İşbirliği Konsey Çalışma Gruplarında güneme alınmak üzere, Almanya ile işbirliğine açık sektörlerin, Almanya ile ticarette yaşanan sorunların ve işbirliği önerilerinin, 10 Nisan 2009 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 0312 417 97 11) iletilmesi hususunu bilgilerinize suanrız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası