Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği Hk.

Tarihi    : 22.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1386
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;      
 
“Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)” 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası