Tacikistan’da Küçük Ölçekli Hidroelktrik Santral İnşaatı - Ankara Sanayi Odası

Tacikistan’da Küçük Ölçekli Hidroelktrik Santral İnşaatı

Tarihi     : 30.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2477
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Sayın Cumhurbaşkanımızın 28-30 Mayıs tarihlerinde, Tacikistan’a gerçekleştirildikleri ziyaret sırasında, her iki ülke Cumhurbaşkanları arasında yapılan ikili temaslarda,Tacikistan’ın enerji açığını kapatması amacıyla küçük / orta ölçekli Hidroelektrik Santrallerin (HES) inşasının ülkemiz ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda, bu doğrultuda, Duşanbe Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Tacikistan Milli Enerji Şirketi “Barki Tajik” Başkanı S.A Rahimov’un, anılan Büyükelçiliğimize, örneği aşağıda yer alan mektubu gönderdiği belirtilerek, mektuba özetle, Tacikistan’ın Rahst Vadisi Tajikobod bölgesinde iki türbinli ve 600 KW’lık küçük bir HES inşası için, Türk Hükümeti’nin sağlayabileceği finansmanın şartlarının ve bu finansmanın kullanımı için ne gibi belgelerin  gerektiğinin sorulduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda söz konusu proje finansman ve inşasının tümüyle ülkemiz tarafından üstlenilmesinin, bir başka deyişle, koşulları ülkemiz tarafından belirlenecek bir “hibe” şeklinde gerçekleştirilmesinin beklendiğinin ayrıca kaydedildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu HES projesi için finansman temini ya da projenin “yap-işlet-devret” modeliyle inşası gibi seçenekler de göz önünde bulundurularak, bahse konu mektuba verilebilecek yanıta ilişkin görüş ve değerlendirmelerin iletilmesi talep etmektedir.

Bu çerçevede, konuyla ilgileneEkli n üyelerimizin, görüş ve değerlendirilmelerini, irtibat bilgileriyle birlikte, Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere, en geç 10 temmuz 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası