Tacikistan Yatırımcı Teşvik Forumu - Ankara Sanayi Odası

Tacikistan Yatırımcı Teşvik Forumu

    19 Eylül 2012

Tarihi  : 19.09.2012
İşareti : 05/5000-2918
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, 25-26 Eylül 2012 tarihlerinde, Tacikistan’da, 3. Uluslararası Tarım Sektöründe Yatırımcı Teşviki Forumu düzenleneceği bildirilmektedir. Forumun Tacikistan Cumhuriyeti’nin Yatırım ve Devlet Mülkiyet Yönetimi Komitesi, Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu forumun programı ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası