Tacikistan Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

Tacikistan Yatırım Forumu

Tarih: 28.08.2013
İşareti: 05/5000-3073
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Tacikistan’ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi’nde (DBÖB),       30-31 Ağustos 2013 tarihlerinde, bölgedeki yatırım potansiyelini konu alan bir “Uluslararası Ekonomik Forumu” düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla,Forumun, ülke ekonomisine, özellikle DBÖB’ye yatırımcı çekmek, Tacikistan Serbest Ekonomi Bölgelerinin fırsat ve faaliyet imkanları konusunda yabancı yatırımcılar ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bilgilendirmek olduğu ifade edilmektedir.
 
Forum hakkında detaylı bilgi ile Forumun programı ve kayıt formu http://ifezt.com adresinde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası