Tacikistan KEK Top. - Ankara Sanayi Odası

Tacikistan KEK Top.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 5/5000-1032
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, eşbaşkanlıkları Devlet Bakanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Said Yazıcıoğlu ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Ghulomjon Bobozoda tarafından deruhte edilecek, Türkiye – Tacikistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı’nın 19 – 23 Nisan 2009 tarihlerinde Duşanbe’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Tacikistan ile ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri, varsa ikili ilişkilerde karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri ile KEK toplantısı gündemine alınmasında fayda görülen hususların en geç 12 Mart 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Faks : 312 417 97 11) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası