T.C. Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın Kosova ve Bosna Hersek Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

T.C. Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın Kosova ve Bosna Hersek Ziyareti

Tarihi     : 05.01.2009
İşareti    : 5/5000 –
4962
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan  alınan bir yazıya atfen, T.C. Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetin 13-16 Ocak 2009 tarihleri arasında Kosova ve Bosna Hersek’e ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla bu ziyaretlerde Türkiye ile Kosova ve Bosna Hersek iş çevreleri arasındaki ticaret, karşılıklı yatırım ve işbirliği imkanlarının görüşüleceği İş Konseyi Toplantılarının, Dışişleri Bakanımız Sn. Ali Babacan’ın da katılımıyla düzenleneceği ve bu kapsamda Türk iş adamlarının her iki ülkede muhataplarıyla ilgili sektörlerde bir araya gelmelerinin sağlanacağı ifade edilmektedir.

Katılım Formu ekte sunulmakta olup, katılım için ödenecek avans bedeli 400 Euro’dur. Katılımcıların form ve ödemeye ilişkin dekontu, DEİK’e (Aslı Cora, E-mail:acora@deik.org.tr, Faks: 0212 270 30 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Katılım formu için tıklayınız.