T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı İnşaat Rayiç Ve Birim Fiya - Ankara Sanayi Odası

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı İnşaat Rayiç Ve Birim Fiya

Tarih: 20.10.2014
İşareti : 4/5000
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nca 2015 yılı Bayındırlık Birim fiyatları ile ilgili rayiç ve birim fiyatların  tespiti çalışmasına esas olmak üzere inşaat rayiç ve birim fiyatlarına esas işçilik – araç ve gereç listeleri ile ilgili iş kalemlerinden firmanız ile ilgili rayiçler var ise Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na bildirilmek üzere 03.11.2014 tarihine kadar Odamızın murat.ersoy@aso.org.tr veya     417 52 05 no’lu faksına bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunar, katkılarınız için teşekkürlerimizi iletiriz.      
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası